Διαιρούμενα Τούβλα

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.
34     5x5x25 1,15   64 864 

35

36

37

38

 

4Χ6Χ20

4Χ7Χ20

4Χ6Χ25

4Χ7Χ25

1,05

1,10

1,30

1,45

83

72

67

58

640

780

816

756

39

40

 

5Χ8Χ20

5Χ8Χ25

1,20

1,40

62

50

936

858

41    5,5Χ10Χ20 
 
1,70 
 
43 
 
640 
 
42 5,5Χ11Χ25 
 
2,30 
 
30 
 
486 
 
43    5,5Χ20Χ20 
 
2,60 
 
21 
 
288