Κλώστρες

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.

51

52

 

10Χ20Χ20

20Χ20Χ20

3,40

6,80

25

25

170

85