Κουπαστές

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.

55

56

57

11Χ30

15Χ30

20Χ30

3,20

4,10

4,90

3,5

3,5

3,5

520

448

312