Λέπια

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.
53  

Μικρό    980

54

 


 Μεγάλο     600