Πολύτρυπα Τούβλα

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.
44   

 5x9x25 1,20   95 576 

45

 

5Χ5Χ25 
 
1,00 
 
75 
 
 1152

46

48

 

5Χ7Χ25

6Χ10Χ25

1,30

2,30

75

55

648

720

47

50

 

7Χ10Χ20

5Χ10Χ20

1,60

1,30

65

95

487

576

49   8Χ10Χ30  2,70  42  330