Σκαλοπάτια

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.

5825Χ30 0,65 4 180