Κουπαστές

Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη στοιχείων τοιχοποιίας. Παράγονται από καθαρή άργιλο με την μέθοδο της μαλακής λάσπης, χωρίς πρόσθετα χημικά και ψήνονται στους 1100oC.

Προϊόντα & Χαρακτηριστικά

Κωδ. Είδος Εσωτερική Διαστ.(cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.

55

56

57

11Χ30

15Χ30

20Χ30

3,20

4,10

4,90

3,5

3,5

3,5

520

448

312