Φλούδες

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.

64

66

67


1Χ5Χ20 

1Χ5Χ25 

2Χ5Χ20 

0,2

0,3

0,4

 80

48

64

4200

3500

2500

 65  
1Χ10Χ20   0,4  40  2000