Βυζαντινά Κεραμίδια

Κωδ. Είδος Διαστ. (cm) Kg/Τμχ Τμχ/τμ Tμχ/Παλ.

18

19

20

21

22

 

20άρι

25άρι

30άρι

42άρι στρωτήρας

42άρι καλυπτήρας

1,00

1,20

1,20

2,07

1,08

55

55

45

13

13 

1000

1000

800

400

500

23

 

 50Χ35

στρωτήρας

6,00  220 

 24

 


45Χ27

στρωτήρας 
 

 5,00 240 
25  

50άρι

καλυπτήρας

2,70 400